<$BlogRSDURL$>

The Nacreous Oughts

08 September 2014

cabna rafydri binxo 

2. zo roi se basti zo ro'i

4.5 zo ro'i se basti zo toi
4.23 zo ger se basti zo gen

6. lu skadji li'u se basti lu skanunydji li'u
6.2 zo kaz se basti zo kam

8. lu firgau li'u se basti lu pu'u firgau li'u
8.1 zo ci'o se basti zo cni
8.5 lu nundji li'u se basti lu nunydji li'u
8.11 zo vli se basti zo vil

9.2, 5, 7, 8, 9 zo kaz se basti zo kam

11.5 zo bat se basti zo bar

12.2 zo taj se basti zo rai

13.7 zo dan se basti zo dar

15.3 zo ram se basti zo pam
15.3 zo ci'o se basti zo cni

16.6 zo ci'o se basti zo cni
16.16 lu skavisydji li'u se basti lu skavisnunydji li'u

17.1 zo kef se basti zo ref

18. zo xagji se basti lu nunxagji li'u

19.3 zo raj se basti zo ra'i
19.5 zo zad se basti zo zma
19.10 lu djiselcinmo li'u se basti lu nunydji selcni li'u
19.11 zo sei se basti zo se'i

20. zo roi se basti zo ro'i
20.1 zo sri se basti zo lis
20.5 lu zbasynundji li'u se basti lu zbasynunydji li'u

21.3 lu falte'a li'u se basti lu nu falte'a li'u
21.4 lu loi tarci xagji li'u se basti lu loinu tarci xagji li'u
21.5 lu sevzgi li'u se basti lu zgiselsne li'u

22.7 zo jan se basti zo jga

23.1 zo taj se basti zo rai

24.5 zo roi se basti zo ro'i

26.7 zo kaz se basti zo kam

27.3 zo jga se basti zo ja'u
27.7 zo cfi se basti zo fik
27.7 zo roi se basti zo ro'i
27.12 zo kaz se basti zo kam

28.18 zo bad se basti zo bra

29. zo sau se basti zo sas
29.4 zo kas se basti zo kan
29.7 zo kaz se basti zo kam

31. zo kaz se basti zo kam
31. zo bad se basti zo bra
31.6 zo tco se basti zo dot
31.11 zo tur se basti zo tut

32.9 zo beg selsre je se basti zo bog

34.3 zo nu'a se basti zo nuzba
34.8 zo bei se basti zo be'i
34.13 zo xra se basti zo xai

35.2 zo bad se basti zo bra
35.7 zo cis se basti zo cin
35.7 zo bei se basti zo be'i
35.8 zo moi se basti zo mro
35.10 zo nac se basti zo na'a
35.13 zo bei se basti zo be'i

37. zo sas se basti zo las
37.12 zo sei se basti zo se'i

38.2 zo sai se basti zo sra
38.6 zo kaz se basti zo kam

39. zo dre se basti zo de'u
39.3 zo ram se basti zo pam
39.3 zo ba'i se basti zo balvi

40.6 zo toi se basti lu tongau li'u

41.16 zo bad se basti zo bra
41.23 zo bra se basti zo ca'a

43.2 zo roi se basti zo ro'i
43.12 zo ram se basti zo pam

45. zo mor se basti zo mon

Labels:

This page is powered by Blogger. Isn't yours?