<$BlogRSDURL$>

The Nacreous Oughts

02 February 2012


     15.
VOPA KI'O REBI
DAPOI BRADI LE
MUSYCEI ZO'U
BA SFASA DA
FO TU'A LE FAGRI
.I RI BA CIMNI RANJI
ZDANI DA
.I SFASA FI LE ZU'O DA
LE NOTCI POI CENSA KU'O
BEFI MI'A

__________________________________________________________________________

See the discussion of 41:28.


Labels:

This page is powered by Blogger. Isn't yours?